COVID -19

Om toegang te krijgen bij POST Schiedam moet er verplicht een controlegesprek plaatsvinden. Als je een van de volgende vragen met ja moet beantwoorden, dan mogen wij je helaas geen toegang geven.


 • Heb je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heb je covid-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 14 dagen vastgesteld?
 • Ben je in contact geweest met iemand die is gediagnosticeerd met of symptomen vertoont van covid-19 in de afgelopen 14 dagen?

 • Reserveren is verplicht ( zowel voor binnen als op het terras).
 • In een check gesprek vooraf tussen de locatie en gast wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert
 • Wij kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.)
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen.
 •  Betaal contactloos (pin of mobiel)

Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

Wij schenken geen alcohol aan bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. 
Een medewerker kan je daarom vragen een ID te laten zien.

Het meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan, ongeacht de leeftijd.

Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.